Tag Archives: ลายเซ็นตามวันเกิด

X-Robots-Tag:noindex
X-Robots-Tag: noarchive

ออกแบบลายเซ็นตามวันเกิด

ออกแบบลายเซ็นเสริมดวงผู้ใช้ลายเซ็นด้วยธาตุลายเซ็นตามวันเกิด

 

ออกแบบลายเซ็นมงคล คืออะไร?

ออกแบบลายเซ็นมงคล

ออกแบบลายเซ็นมงคล คือการออกแบบลายเซ็นให้ส่งเสริมดวงวันเกิดโดยจะนำหลักการของธาตุมงคลและโหรศาสตร์มาประกอบใช้ในการออกแบบ การออกแบบลายเซ็นให้เหมาะกับคนเกิดวันต่างๆคือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ และ วันเสาร์ โดยนำหลักการทางโหราศาสตร์และธาตุมงคลมาประกอบใช้ในการออกแบบลายเซ็น ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าการออกแบบลายเซ็นตามวันเกิดนี้เป็นการออกแบบขั้นพื้นฐาน ไม่เหมือนกับการออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคลแบบเจาะจงเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในการออกแบบลายเซ็นชั้นสูงก็สามารถนำไปปรับใช้ออกแบบลายเซ็นด้วยตัวเองได้

ออกแบบลายเซ็นมงคล ตามวันเกิด ออกแบบอย่างไร?

วิธีการออกแบบลายเซ็นตามวันเกิดจะแบ่งตามธาตุวันเกิดหรือเรียกว่าธาตุของดาวพระเคราะห์ในทางโหราศาสตร์ประกอบไปด้วยธาตุ ธาตุดิน,ธาตุไฟ,ธาตุลมและธาตุน้ำ เมื่อเรารู้แล้วว่าเราเกิดวันอะไรมีธาตุอะไรเราจึงจะออกแบบลายเซ็นของเราได้ในการออกแบบลายเซ็นด้วยหลักการนี้จะต้องรู้เรื่องการนับวันใหม่ในทางโหราศาสตร์เสียก่อนหลายคนเข้าใจว่าหลังเที่ยงคืนนับเป็นวันใหม่แต่ในทางโหราศาสตร์นับวันใหม่คือ 6 โมงเช้า หรือ 6.00 น. ซึ่งใช้กับการตั้งชื่อด้วยเช่นกัน หลายคนจึงตั้งชื่อผิดเพราะนับวันผิดเรามาทำความเข้าใจเรื่องธาตุวันเกิดกันต่อไป

ธาตุลายของลายเซ็นตามวันเกิด คือ 

ธาตุของลายเซ็น

  • ดาวอาทิตย์ ดาวเสาร์ คือ ธาตุไฟ 
  • ดาวจันทร์ ดาวพฤหัส คือ ธาตุดิน
  • ดาวอังคาร ราหู(พุธกลางคืน) คือ ธาตุลม
  • ดาวพุธ ดาวศุกร์ คือ ธาตุน้ำ

 

ออกแบบลายเซ็นมงคล ตามธาตุวันเกิดมีหลักการอย่างไร?

ก่อนจะรู้หลักการออกแบบลายเซ็นตามธาตุวันเกิด เราต้องทราบก่อนว่าธาตุทุกธาตุมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันหมด เพราะจำเป็นต้องประกอบเข้าด้วยกันจึงจะเกิดความสมดุล ดังนั้นการออกแบบลายเซ็นจึงต้องออกแบบให้มีส่วนประกอบของธาตุทั้ง 4 อยู่ในลายเซ็น โดยออกแบบให้ธาตุวันเกิดของเราเด่นนำ ส่วนธาตุที่เหลือ นำมาประกอบอยู่ในลายเซ็นด้วย 

 

ลักษณะของเส้นลายเซ็นในแต่ละธาตุ

ตัวอย่างลายเซ็นธาตุไฟ

ออกแบบลายเซ็นมงคล ธาตุไฟ

ลักษณะของลายเซ็นธาตุไฟ : มีเส้นที่ทำมุมแหลมคมคล้ายฟันปลา ทำมุมสามเหลี่ยมมีเส้นที่ตัดกันเป็นเส้นแหลมดังตัวอย่างลายเซ็นธาตุไฟนี้ เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ และ วันเสาร์ 

 

ตัวอย่างลายเซ็นธาตุน้ำ

ออกแบบลายเซ็นมงคล ธาตุน้ำ

ลักษณะของลายเซ็นธาตุน้ำ : มีลักษณะรูปทรงอ่อนนุ่มโค้งมนเป็นเส้นโค้งเส้นวงกลมมีเส้นที่โค้งมนกลม ลายเซ็นธาตุน้ำเหมาะกับคนเกิดวันพุธเช้า และ วันศุกร์

 

ตัวอย่างลายเซ็นธาตุดิน 

ออกแบบลายเซ็นตามวันเกิด ธาตุดิน

ลักษณะของลายเซ็นธาตุดิน : มีลักษณะรูปทรงเป็นเส้นตรงเส้นสี่เหลี่ยม หรือเส้นที่ขนานเท่ากัน ตั้งตรงมีความสามาตรของเส้นแนวตั้ง ตัวอย่างลายเซ็นธาตุดิน ลายเซ็นธาตุดินเหมาะกับคนเกิดวันจันทร์ และวันพฤหัส

 

ตัวอย่างลายเซ็นธาตุลม

ออกแบบลายเซ็นมงคล ธาตุลม
ลักษณะของลายเซ็นธาตุลม : จะมีลักษณะของเส้นลายเซ็นที่ตวัดสะบัดซึ่งลายเซ็นธาตุลมคือความคล่องแคล่วว่องไวเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนรวมถึงเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวนได้ด้วยเช่นกัน เหมาะกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน และวันอังคาร

และนี้ก็คือหลักการออกแบบลายเซ็นมงคลตามวันเกิดที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในการออกแบบลายเซ็นได้ด้วยตัวคุณ คุณสามารถหาไอเดียลายเซ็นจากบุคคลมีชื่อเสียงได้ในบทความ อันดับลายเซ็นเศรษฐีโลกปี2024

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.