Tag Archives: ออกแบบลายเซ็น อ อ่าง

X-Robots-Tag:noindex
X-Robots-Tag: noarchive

ตัวอย่างออกแบบลายเซ็น อ อ่าง

ออกแบบลายเซ็น อ อ่าง ที่ดีควรออกแบบอย่างไร?

ออกแบบลายเซ็น อ อ่าง ที่ดีควรออกแบบอย่างไร ?

ลายเซ็น อ เป็นอักษรที่คนไทยนิยมตั้งเป็นอักษรตัวแรกของชื่อ เช่น อรอนงค์ อธิพงค์ อดิศร อัคพล อัมพิกา ในบทความนี้ อาจารย์จะขอยกตัวอย่าง ลักษณะลายเซ็น อ อ่าง 5 ประเภทที่ไม่ควรเซ็น และแต่ละประเภทมีผลเสียอย่างไร

ตัวอย่างออกแบบลายเซ็น อ อ่าง

ตัวอย่างการออกแบบลายเซ็น อ อ่าง ที่ส่งผลเสีย

 • ลายเซ็น อ อ่าง ประเภทม้วนเข้าหากันเป็นปมขมวด

ออกแบบลายเซ็น อ อ่าง แต่ละประเภท

 • ลายเซ็นลักษณะนี้ มักพบเห็นได้บ่อยๆ เกิดจากการ เซ็นอ อ่างแบบเร็วๆ แบบหวัด ๆทำให้ เส้นม้วนตัดกันเป็นปม 
 • เซ็นลายเซ็น อ แบบนี้ มักเป็นคนใจร้อน ทำอะไรเร็ว ไม่ชอบการรอนาน หรือ ทำอะไรที่ต้องใช้เวลานานๆ เป็นคนปากไว ในส่วนดีก็คือ ทำงานเร็ว ดำเนินการเร็ว แต่ข้อเสียคือ ตกหล่น ผิดพลาด อยู่บ่อยๆ ถ้าเป็นคนที่ทำงาน ที่ต้องใช้ความคล่องตัว ต้องไว ก็ดีแต่ต้องระวังเรื่อง ความรอบคอบ ตรวจสอบให้ดีจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขให้เสียเวลา 
 • เป็นคนย้ำคิดย้ำทำ พูดเรื่องเดิมๆ พูดเก่ง มีคนชวนเม้าส์เมื่อไรก็คือเม้าสยาว   
 • เป็นคนถ้าตั้งใจทำอะไร ก็จะทำอยู่อย่างนั้น จนกว่าจะรู้สึกว่าพอใจ ไม่ค่อยเปิดรับฟังความคิดเห็น (ภายนอกเหมือนเปิด แต่ภายในค้าน) 

สุขภาพ: ไมเกรน ปวดตา กระบอกตา และ ต้องระวังเกี่ยวกับปลายประสาทต่างๆบนร่างกาย เป็นการเจ็บป่วยในจุดเล็กๆแต่สร้างความรำคานในการใช้ชีวิต 

วิธีปรับแก้: ออกแบบลายเซ็น อ ให้ ไม่ตัดกันเป็นปม ให้เซ็นเป็นวงกลม ขนาดปานกลาง ให้ เป็นระเบียบ ไม่พันกัน จนเกิดเป็นจุดเป็นปม

 

 • ลายเซ็น อ อ่าง ประเภทที่มีขนาดใหญ่ม้วนเป็นวงกลม

ออกแบบลายเซ็น อ อ่าง แต่ละประเภท

 • ลายเซ็นที่มีลักษณะเป็นเส้นวงกลม เป็นคนที่มีความชอบในด้านศิลปะ ของสวยๆงามๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และ เป็นคนที่ใช้ความรู้สึกนำ เช่น คนอื่นบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่เวิค แต่ถ้าเขารู้สึกว่า เขารักที่จะทำสิ่งนั้น เขาจะเลือกเชื่อความรู้สึกของตัวเอง มากกว่าที่จะฟังเหตุและผลที่คนอื่นเสนอ
 • ขนาดของวงกลมยิ่งใหญ่มาก หมายความว่า อารมณ์ความรู้สึก ภายในจิตใจเขาค่อนข้างมีหลากหลายอารมณ์ที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตในอดีตที่ ได้ประสบพบเจอ นั้นค่อนข้างหลากรส หลากเรื่องราว ทำให้เป็นคนอารมณ์อ่อนไหว ไวต่อความรู้สึก เช่น หากเป็นคนขี้น้อยใจก็จะคิดมากกว่าคนอื่น ขนาดของวงกลมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มี ยิ่งใหญ่มากยิ่งมีมาก แต่มันไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไป ลายเซ็นของบางคนมีวงกลมขนาดใหญ่ เขามีแรงผลักดันมีความทะเยอทะยาน มีความต้องการที่จะเป็นคนมีชื่อเสียง การเซ็น อ แบบนี้กลับส่งเสริมในทางที่ดีเสียด้วยซ้ำ กลับกันหากลายเซ็น อ อ่าง เป็นวงกลมขนาดใหญ่ถูกเซ็นโดย คนที่เป็นคนเก็บกดเครียดสะสม ถูกกดดันจากคนรอบๆตัว ก็สามารถส่งผลตรงกันข้ามได้เช่นกัน คือเป็นคนเครียดสะสมปวดหัวเรื้อรัง อารมณ์ฉุนเฉียว เก็บความรู้สึกยาก เมื่อสะสมมากขึ้นๆก็จะระเบิดออกมาในที่สุด 

การเซ็นลายเซ็น อ เป็นวงกลม จึงควรเซ็นอย่างระมัดระวัง ไม่ใหญ่หรือเล็กไปและควรเป็นเส้นวงกลมที่เป็นระเบียบไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน จึงจะทำให้ผู้เซ็นสามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วงกลมในศาสตร์ลายเซ็น หมายถึงความรู้สึกภายในจิตใจของคนเรา การควบคุมอารมณ์ ความSensitiveความสามารถในการรับมือกับสิ่งที่มากระทบจิตใจ ลายเซ็น อ ประเภทนี้มักพบได้ในลายเซ็นของศิลปิน,นักเขียน,นักร้อง,นักแสดง หรือ คนที่ทำงานที่ต้องใช้ความรู้สึกอารมณ์ มีจินตนาการที่มากกว่าคนปกติทั่วไป ขอยกตัวอย่างลายเซ็นของบุคคลมีชื่อเสียงระดับโลก และ ศิลปินในประเทศไทย

สุขภาพ: โรคเบาหวาน โรคเครียด ภาวะสุขภาพจิตใจ ไขมันในเส้นเลือด และ อารมณ์ทางเพศสูง

 

ตัวอย่างลายเซ็นที่มีเส้นวงกลม

ลายเซ็นเส้นวงกลม

ลายเซ็นโอปราห์ วินฟรีย์

ผู้หญิงที่ติดอันดับผู้ทรงอิทธิพลของโลก เธอเป็นทั้งพิธีกร ผู้นำทางจิตวิญญาณ นักเขียน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลก

ตัวอย่างลายเซ็น อ อ่าง

ตัวอย่างลายเซ็น อ อ่าง (อังคาร กัลยาณพงศ์)

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณกรรม(กวีนิพนธ์) ปี 2532
ขอยิบยกบางส่วนของคำประกาศเกียรติคุณของ ท่านมาให้อ่านดังนี้

คำประกาศเกียรติคุณ : นายอังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นกวีร่วมสมัยผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้สร้างสรรค์กวีนิพนธ์สมัยใหม่ให้แก่วรรณศิลป์ไทย โดยชุบชีวิตขนบวรรณศิลป์ไทยให้เติบโตสอดคล้องกับวรรณศิลป์ร่วมสมัย โดยการศึกษาวรรณศิลป์จากกวีโบราณเพื่อเข้าใจแก่นแท้ของสุนทรียะทั้งด้านความงามและความคิด และนำความเข้าใจนี้มาเป็นฐานรองรับการสร้างสรรค์

 • ลายเซ็น อ อ่าง ประเภทเส้นหางทิ่มลงล่าง

ตัวอย่างออกแบบลายเซ็น อ อ่าง

 • เป็นคนที่ขาดความมั่นใจ ขาดความเชื่อมั่น รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า ไม่มีความสามารถ ไม่ดีพอ มักเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้ดูต่ำกว่า 
 • ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขี้เกรงใจ ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็น จนทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือต้องทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง 
 • เป็นคนชอบก้มหน้าก้มตาไม่ชอบสบตาใคร ไม่ชอบเป็นจุดสนใจ คิดถึงแต่ปัจจุบัน ไม่ชอบคิดถึงอนาคต ที่ยังไม่มา 
 • ไม่เป็นที่สนใจ สื่อสารกับคนรอบข้างไม่ชัดเจน 

สุขภาพ : ต้องระวังเกี่ยวกับต้นคอ การก้มเงย สายตา อาการหน้ามืด หรือ ความดันต่ำ  

วิธีปรับแก้ให้ดีขึ้น : เซ็น อ อ่างให้หางเชิ่ดขึ้น อย่าออกแบบลายเซ็น อ ให้ทิ่มลงยิ่งทิ่มลงยาวมากเท่าไรยิ่งส่งผลเสียมากเท่านั้น 

 • ลายเซ็น อ อ่าง ประเภทเซ็นย้อนกลับ

ตัวอย่างออกแบบลายเซ็น อ อ่าง

 • มีความลังเล ตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาดในเรื่องที่มีความสำคัญ มีความเสี่ยง หรือ ณ สถานการณ์ขับขัน ที่มีความกดดัน เวลาที่มีเรื่องสำคัญที่ต้องคนที่ตัดสินใจ จะตัดสินใจได้ข้างช้า หรือ โยนความรับผิดชอบในการตัดสินใจไปให้คนอื่นแทน 
 • เป็นคนที่มีไฟที่จะทำเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ให้สำเร็จ ในช่วงแรกๆ แต่พอผ่านไปสักระยะเวลานึง ก็มักจะ เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ หรือ หลุดความสนใจในเป้าหมายเดิม เรียกว่า ไฟแรงช่วงต้นแล้วค่อยๆแผ่วลงๆ ไปไม่ถึงจุดหมาย จะกลับไปเริ่มใหม่อยู่ ซ้ำๆ 
 • มักจะยึดติดกับเรื่องในอดีต เป็นคนที่Move on กับเรื่องราวในอดีตยาก ต้องใช้เวลาและกลัวซ้ำรอยกลัวการผิดหวังจนไม่กล้าออกจากเซฟโซน 

สุขภาพ : ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่อง กรดไหลย้อน 

วิธีปรับแก้ให้ดีขึ้น : เซ็น อ อ่างให้หางเชิ่ดขึ้นหรือหากจะเส้นแบบในรูป ก็ให้เซ็นลากตรงไปห้ามเซ็นย้อนกลับ 

ประเภทของลายเซ็น อ ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จะส่งผลโดยตรงกับคนที่ตั้งชื่อด้วยอักษร อ ขึ้นต้นหรือเซ็นลายเซ็น อ ขึ้นต้นลายเซ็น การวิเคราะห์ในเนื้อหาบทความ เป็นการวิเคราะห์เพียงส่วนหนึ่งของลายเซ็นเท่านั้น หากจะดูให้ละเอียดลงลึกไปกว่านี้จะต้องเห็นลายเซ็นทั้งหมด , ต้องดูอายุ อาชีพ ประกอบ จึงจะสามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่า ลายเซ็นนั้นๆมีผลอย่างไร ควรปรับแก้ตรงไหนให้ส่งเสริมผู้ใช้ในทางที่ดี จะต้องดูเป็นเคสบายเคส 

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ เป็นแนวทางให้นำไปปรับเปลี่ยนลายเซ็นได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้น สำหรับลายเซ็นอักษรไทยตัวอื่นๆ สามารถติดตามได้ในบทความต่อๆไป 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.