Tag Archives: ออกแบบลายเซ็นมงคล

8 เคล็ดลับออกแบบลายเซ็นมงคล

8 เคล็ดลับออกแบบลายเซ็นมงคล By อ.ศริษร ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ลายเซ็น

8 เคล็ดลับออกแบบลายเซ็นมงคล By อ.ศริษร ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ลายเซ็น

 

1.หา idea ลายเซ็น

หาไอเดียออกแบบลายเซ็น

จากบุคคลสาธารณะ บุคคลมีชื่อเสียง ดารานักแสดง ศิลปินที่ท่านชื่นชอบ การมี โรลโมเดล ที่ชื่นชอบ ทำให้เรา มีไอเดียในการออกแบบง่ายยิ่งขึ้น โดยที่คุณควร คัดเลือกเอาไอเดียหลายๆไอเดีย มาเก็บไว้ เพื่อ ใช้ในการ inspire สำหรับออกแบบลายเซ็นของคุณ ต้องแยกให้ออกด้วยระหว่าง inspire กับ การ Copy มาทั้งดุ้น inspire คือ การได้รับแรงบันดาลใจ แล้วนำมาต่อยอดผลงานออกแบบลายเซ็นใหม่ ในแบบที่เป็นคุณ 

2.ถอดรายละเอียดของชื่อตัวสะก

เคล็ดลับออกแบบลายเซ็นมงคล

คุณควรถอดตัวอักษรชื่อตัวสะกด ทั้งชื่อภาษาไทย และ อักษรชื่อภาษาอังกฤษ และ ทำการ ดีไซน์ ตัวอักษรชื่อทีละตัวๆ และ พิจารณาว่า ตัวอักษร ภาษาไทยหรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แบบไหนที่เมื่อคุณนำมาออกแบบลายเซ็น แล้วคุณชอบมากที่สุด ชอบลายเซ็นภาษาไทย หรือ ลายเซ็นภาษาอังกฤษ เลือก แบบที่ เป็นตัวตนของคุณ สะท้อนความเป็นคุณมากที่สุด หรือ หากคุณไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่า จะใช้ลายเซ็นภาษาไทยหรือ อังกฤษ ให้คุณ อ่านบทความ การเลือกภาษาให้ลายเซ็น

3.อักษรตัวแรกของลายเซ็น

อักษรตัวแรกของลายเซ็นคือ ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของลายเซ็น เพราะคือ ตำแหน่ง ประธาน (ตัวผู้ใช้ลายเซ็น) การออกแบบลายเซ็นอักษรขึ้นต้นชื่อ จึงควรออกแบบให้มีความแข็งแรง มีพลัง โดยที่สอดใส่เอกลักษณ์เฉพาะตัวลงไปในอักษรตัวแรกของลายเซ็นชื่อ หรือ สัญลักษณ์ตามความหมายของชื่อ เช่น ชื่อมีความหมายเป็นโน๊ตดนตรี คุณก็ออกแบบลายเซ็นตัวแรกให้มีลักษณะเป็นรูปโน๊ตดนตรีที่คุณชอบ นอกจะทำให้มีความโดดเด่นแล้ว ยังสะท้อนตัวตนของคุณได้อย่างมีเอกลักษณ์น่าจดจำ

4.รายละเอียดการเชื่อมกันในลายเซ็น

เมื่อเรา ออกแบบลายเซ็นให้อักษรขึ้นต้นชื่อมีความโดดเด่นแล้ว ตัวอักษรอื่นๆภายในชื่อ คุณไม่ควรออกแบบให้เด่นกว่าอักษรชื่อตัวแรก แต่ควรออกแบบให้ มีความกลมกลืนสอดคล้องกับอักษรตัวแรก โดยที่ไม่ให้มาลดถอนความโดดเด่น ของอักษรตัวแรก แต่ควรจะส่งเสริม ชูให้อีกษรตัวแรกในลายเซ็นเด่นขึ้น โดยเทคนิคที่จะมาแนะนำคือ การใช้เส้น เชื่อมแทนตัวอักษรชื่อภายในลายเซ็น อาจจะเป็นเส้น หยักโค้ง เส้นหยักฟันปลา ตัวแรกเด่น นำ ส่วนอื่นๆของลายเซ็นเด่นรองลงมา แต่ยังคงส่งเสริมอักษรตัวแรกอยู่

5.สัญลักษณ์ลับพิเศษในลายเซ็น

สัญลักษณ์ลายเซ็นมงคล

เมื่อคุณได้ออกแบบลายเซ็นไว้คร่าวๆแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การปรับแต่งลายเซ็นให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น ใส่รายละเอียดบางอย่างลงไปในลายเซ็นที่ เป็นสัญลักษณ์ลับเฉพาะ ป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็น การใส่จุดสัญลักษณ์ลับลงไปเป็นการช่วยให้ลายเซ็นของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

5 ข้อที่ผ่านมาเป็นเคล็ดลับการออกแบบขั้นพื้นฐานทั่วไป สำหรับมือใหม่ที่ไม่ผ่านการออกแบบลายเซ็นด้วยตัวเองมาก่อน ส่วนเคล็ดลับที่เหลือ อีก 5 ข้อ จะเป็นหลักการบังคับในการออกแบบลายเซ็นให้มีคุณภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ ความมั่นใจ และองค์ประกอบของลายเซ็นที่ดี มีดังนี้

6.ขนาดของลายเซ็น 

การกำหนดขนาดของลายเซ็นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะขนาดของลายเซ็นมีผลต่อ ความรู้สึกของผู้อื่นที่ได้เห็นลายเซ็นของเรา ดังนี้

ขนาดของลายเซ็น

  • ลายเซ็นขนาดเล็กมาก

ลายเซ็นที่มีขนาดเล็กมากแสดงให้เห็นถึงคนที่ขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจ ขาดความเด็ดขาด ไม่ชอบเข้าสังคม ขาดการกล้าแสดงออก ไม่เป็นตัวของตัวเอง

  • ลายเซ็นขนาดปานกลางปกติไม่ใหญ่ไม่เล็ก

ลายเซ็นขนาดปกติ แสดงให้เห็นถึงคนที่มีความมมั่นใจที่อยู่บนความพอดี กล้าแสดงออกในระดับที่พอดีมีมารยาทในการเข้าสังคม แสดงถึงสภาวะการควบคุมความรู้สึกที่ ดีเยี่ยม การปรานีปรานอม เป็นเริ่ด เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย ที่สำคัญ เป็นคนที่พร้อมต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง

  • ลายเซ็นที่มีขนาดใหญ่มาก

ลายเซ็นที่มีขนาดใหญ่มากเกินไป แสดงถึงบุคคลที่มีอัตตาสูง มีอีโก้สูง มีความมั่นใจจนเกินพอดี แสดงออกจนเกิดพอดี หรือ ชอบยกตัวข่มคนอื่น โอเวอร์แอคติ้ง ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนที่ตนรู้สึกว่าด้อยกว่า ต้องการเหนือผู้อื่นที่กล่าวมาทั้งหมดคือ เรื่องของขนาดลายเซ็น ดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับขนาดของลายเซ็น เพราะขนาดของลายเซ็นจะสะท้อนภาพลักษณ์ของคุณออกมาตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ขนาดของลายเซ็นที่ดี จึงควร มีขนาดที่ปกติ

7.ขนาดของเส้นลายเซ็น (ความหนาบางของลายเซ็น)

ความหนาบางของลายเซ็นมีผลต่อภาพรวมของลายเซ็นอย่างมากแม้ว่าคุณจะออกแบบลายเซ็นได้สวยงาม มีเอกลักษณ์ ทุกหลักการครบ แต่เมื่อคุณเลือกใช้ขนาดหังปากกาที่ผิดที่ไม่เสริมลายเซ็นของคุณ แทนที่ลายเซ็นของคุณจะมีพลัง มีความสมบูรณ์ ก็จะกลายเป็นลายเซ็นที่ไร้พลัง ดูไม่แข็งแรงไม่มั่นคง ไม่มีความเด็ดขาด

เคล็ดลับที่จะแนะนำก็คือ คุณควรใช้ปากกาที่มีขนาด 1.0 ขึ้นไป เพราะได้ทำการทดลองเปรียบเทียบขนาดของหัวปากกาในการใช้เซ็นลายเซ็นแบบเดียวกัน แล้ว ปากกาขนาด 1.0 เซ็นออกมาได้สวยมีพลังมากที่สุด

8.องศาของลายเซ็นการโน้มไปข้างหน้า หรือการเฉียงขึ้น

การเซ็นลายเซ็นให้โน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยหมายถึงการเข้าสังคม การเห็นอกเห็นใจ เข้ากับคนอื่นๆได้ดี แสดงถึงความอ่อนน้อม และ เป็นที่ถูกยอมรับ จากคนรอบข้าง การเซ็นโน้มไปด้านหน้าจึงส่งผลดีต่อผู้เซ็น