Tag Archives: ออกแบบลายเซ็น

X-Robots-Tag:noindex
X-Robots-Tag: noarchive

8 เคล็ดลับออกแบบลายเซ็นมงคล

8 เคล็ดลับออกแบบลายเซ็นมงคลด้วยตัวเอง

ออกแบบลายเซ็นมงคล ง่ายๆด้วยเคล็ดลับ 8 ข้อ By อ.ศริษร ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ลายเซ็น

ออกแบบลายเซ็นมงคล

 

1.หา idea ลายเซ็น

ออกแบบลายเซ็นมงคล เริ่มจากการหาไอเดีย

ออกแบบลายเซ็นมงคล สิ่งแรกที่คุณควรทำคือการหาไอเดียในการออกแบบลายเซ็น เช่นหากไอเดียจากบุคคลสาธารณะ บุคคลมีชื่อเสียง ดารานักแสดง ศิลปินที่ท่านชื่นชอบ การมี โรลโมเดล ที่ชื่นชอบ ทำให้เรา มีไอเดียในการออกแบบง่ายยิ่งขึ้น โดยที่คุณควร คัดเลือกเอาไอเดียหลายๆไอเดียมาเก็บไว้เพื่อใช้ในการ inspire สำหรับออกแบบลายเซ็นของคุณ

ต้องแยกให้ออกด้วยระหว่าง inspire กับ การCopyมาทั้งหมด inspire คือการได้รับแรงบันดาลใจแล้วนำมาต่อยอดผลงานออกแบบลายเซ็นใหม่ในแบบที่เป็นคุณ 

2.ถอดรายละเอียดของชื่อตัวสะก

เคล็ดลับออกแบบลายเซ็นมงคล

คุณควรถอดตัวอักษรชื่อตัวสะกดทั้งชื่อภาษาไทย และ อักษรชื่อภาษาอังกฤษ และทำการดีไซน์ตัวอักษรชื่อทีละตัวๆ และพิจารณาว่า ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ แบบไหนที่เมื่อคุณนำมาออกแบบลายเซ็นแล้วคุณชอบมากที่สุด ชอบลายเซ็นภาษาไทย หรือลายเซ็นภาษาอังกฤษ เลือกแบบที่เป็นตัวตนของคุณ สะท้อนความเป็นคุณมากที่สุด

หรือหากคุณไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะใช้ลายเซ็นภาษาไทยหรือ อังกฤษให้คุณอ่านบทความ การเลือกภาษาให้ลายเซ็น

3.อักษรตัวแรกของลายเซ็น

อักษรตัวแรกของลายเซ็นคือ ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของลายเซ็น เพราะคือตำแหน่งประธาน (ตัวผู้ใช้ลายเซ็น) การออกแบบลายเซ็นอักษรขึ้นต้นชื่อจึงควรออกแบบให้มีความแข็งแรงมีพลัง

โดยที่สอดใส่เอกลักษณ์เฉพาะตัวลงไปในอักษรตัวแรกของลายเซ็นชื่อ หรือสัญลักษณ์ตามความหมายของชื่อ เช่นชื่อมีความหมายเป็นโน๊ตดนตรีคุณก็ออกแบบลายเซ็นตัวแรกให้มีลักษณะเป็นรูปโน๊ตดนตรีที่คุณชอบ นอกจะทำให้มีความโดดเด่นแล้ว ยังสะท้อนตัวตนของคุณได้อย่างมีเอกลักษณ์น่าจดจำ

4.รายละเอียดการเชื่อมกันในลายเซ็น

เมื่อเราออกแบบลายเซ็นให้อักษรขึ้นต้นชื่อมีความโดดเด่นแล้ว ตัวอักษรอื่นๆภายในชื่อคุณไม่ควรออกแบบให้เด่นกว่าอักษรชื่อตัวแรก แต่ควรออกแบบให้มีความกลมกลืนสอดคล้องกับอักษรตัวแรก โดยที่ไม่ให้มาลดถอนความโดดเด่นของอักษรตัวแรก แต่ควรจะส่งเสริมให้อักษรตัวแรกในลายเซ็นเด่นขึ้น โดยเทคนิคที่จะมาแนะนำคือ การใช้เส้นเชื่อมแทนตัวอักษรชื่อภายในลายเซ็นอาจจะเป็นเส้น หยักโค้งเส้นหยักฟันปลาตัวแรกเด่น นำส่วนอื่นๆของลายเซ็นเด่นรองลงมาแต่ยังคงส่งเสริมอักษรตัวแรกอยู่

5.สัญลักษณ์ลับพิเศษในลายเซ็น

สัญลักษณ์ลายเซ็นมงคล

เมื่อคุณได้ออกแบบลายเซ็นไว้คร่าวๆแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การปรับแต่งลายเซ็นให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น ใส่รายละเอียดบางอย่างลงไปในลายเซ็นที่ เป็นสัญลักษณ์ลับเฉพาะ ป้องกันการปลอมแปลงลายเซ็น การใส่จุดสัญลักษณ์ลับลงไปเป็นการช่วยให้ลายเซ็นของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

5 ข้อที่ผ่านมาเป็นเคล็ดลับการออกแบบขั้นพื้นฐานทั่วไป สำหรับมือใหม่ที่ไม่ผ่านการออกแบบลายเซ็นด้วยตัวเองมาก่อนส่วนเคล็ดลับที่เหลืออีก 5 ข้อจะเป็นหลักการบังคับในการออกแบบลายเซ็นให้มีคุณภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ความมั่นใจและองค์ประกอบของลายเซ็นที่ดีมีดังนี้

6.ขนาดของลายเซ็น 

การกำหนดขนาดของลายเซ็นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะขนาดของลายเซ็นมีผลต่อ ความรู้สึกของผู้อื่นที่ได้เห็นลายเซ็นของเรา ดังนี้

ขนาดของลายเซ็น

  • ลายเซ็นขนาดเล็กมาก

ลายเซ็นที่มีขนาดเล็กมากแสดงให้เห็นถึงคนที่ขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจ ขาดความเด็ดขาด ไม่ชอบเข้าสังคม ขาดการกล้าแสดงออก ไม่เป็นตัวของตัวเอง

  • ลายเซ็นขนาดปานกลางปกติไม่ใหญ่ไม่เล็ก

ลายเซ็นขนาดปกติ แสดงให้เห็นถึงคนที่มีความมั่นใจที่อยู่บนความพอดี กล้าแสดงออกในระดับที่พอดีมีมารยาทในการเข้าสังคมแสดงถึงสภาวะการควบคุมความรู้สึกที่ดีเยี่ยม การปรานีปรานอมเป็นเลิศเข้ากับคนอื่นๆได้ง่ายที่สำคัญ เป็นคนที่พร้อมต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง

  • ลายเซ็นที่มีขนาดใหญ่มาก

ลายเซ็นที่มีขนาดใหญ่มากเกินไปแสดงถึงบุคคลที่มีอัตตาสูง มีอีโก้สูงมีความมั่นใจจนเกินพอดีแสดงออกจนเกิดพอดี หรือ ชอบยกตัวข่มคนอื่นโอเวอร์แอคติ้ง ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนที่ตนรู้สึกว่าด้อยกว่า ต้องการเหนือผู้อื่นที่กล่าวมาทั้งหมดคือเรื่องของขนาดลายเซ็น ดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับขนาดของลายเซ็น เพราะขนาดของลายเซ็นจะสะท้อนภาพลักษณ์ของคุณออกมาตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ขนาดของลายเซ็นที่ดี จึงควร มีขนาดที่ปกติ

7.ขนาดของเส้นลายเซ็น (ความหนาบางของลายเซ็น)

ความหนาบางของลายเซ็นมีผลต่อภาพรวมของลายเซ็นอย่างมากแม้ว่าคุณจะออกแบบลายเซ็นได้สวยงาม มีเอกลักษณ์ ทุกหลักการครบ แต่เมื่อคุณเลือกใช้ขนาดหังปากกาที่ผิดที่ไม่เสริมลายเซ็นของคุณ แทนที่ลายเซ็นของคุณจะมีพลัง มีความสมบูรณ์ ก็จะกลายเป็นลายเซ็นที่ไร้พลัง ดูไม่แข็งแรงไม่มั่นคง ไม่มีความเด็ดขาด

เคล็ดลับที่จะแนะนำก็คือ คุณควรใช้ปากกาที่มีขนาด 1.0 ขึ้นไป เพราะได้ทำการทดลองเปรียบเทียบขนาดของหัวปากกาในการใช้เซ็นลายเซ็นแบบเดียวกัน แล้ว ปากกาขนาด 1.0 เซ็นออกมาได้สวยมีพลังมากที่สุด

8.องศาของลายเซ็นการโน้มไปข้างหน้า หรือการเฉียงขึ้น

การเซ็นลายเซ็นให้โน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยหมายถึงการเข้าสังคม การเห็นอกเห็นใจ เข้ากับคนอื่นๆได้ดี แสดงถึงความอ่อนน้อม และ เป็นที่ถูกยอมรับ จากคนรอบข้าง การเซ็นโน้มไปด้านหน้าจึงส่งผลดีต่อผู้เซ็น

 

ออกแบบลายเซ็น

หลักการออกแบบลายเซ็น ของอ.ศริษร มีหลักการอย่างไร

หลักการออกแบบลายเซ็น ของอ.ศริษร มีหลักการอย่างไร

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.